Od poniedziałku pracownicy wydziału oświaty – naczelnik Irena Sienkiewicz oraz Joanna Roszczuk, rozpoczęły wydawanie laptopów wraz z akcesoriami w postaci plecaka na laptop, dysku zewnętrznego oraz słuchawek z mikrofonem.
Wsparcie takie otrzyma łącznie 123 dzieci z rodzin popegeerowskich, na podstawie złożonych wniosków. Sprzęt jest przekazywany na podstawie zawartej umowy darowizny. Pozyskaliśmy na ten cel przeszło 388 tysięcy złotych dofinansowania – mówi prezydent Nowej Soli Jacek Milewski.
Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.