komunikat

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do publicznych przedszkoli w Nowej Soli dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzonych w 2018, 2017, 2016 i 2015 roku) na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się od 8 marca i potrwa do 19 marca br.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie od dnia 22 lutego do dnia 03 marca 2021br.

Prezydent Miasta Nowej Soli podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto na rok szkolny 2021/2022.

Załączniki :