Nowosolskie szkoły podstawowe: SP1, SP2 oraz SP6 otrzymały po 12 tysięcy złotych na zakup książek i audiobooków do swoich bibliotek – każda ze szkół wzbogaciła się o blisko 1000 książek oraz audiobooki. To nie tylko lektury szkolne, ale także literatura dziecięca i młodzieżowa. Nowosolskie szkoły skorzystały z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu przy niewielkim dofinansowaniu z budżetu Miasta (3 tysiące złotych dla szkoły), placówki otrzymały po 12 tysięcy złotych z budżetu państwa. Książki do szkolnych bibliotek zostały wspólnie dobrane po konsultacjach z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz Miejska Biblioteka Publiczną.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Pozostałe miejskie szkoły skorzystały z Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa w poprzednich latach.