Na zdjęciu przedstawiciele lubuskich samorządowców na spotkaniu z marszałek województwa Elżbietą Polak. Marszałek Polak przemawia do zgromadzonych wokół stołu zebranych gości.

Prezydent Jacek Milewski oraz starosta nowosolski Iwona Brzozowska wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z marszałek Elżbietą Polak. Wspólnie z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim, przedstawicielami Zrzeszenia Gmin województwa Lubuskiego oraz Konwentu Starostów, rozmawiano o powstaniu Lubuskiej Rady Samorządowej, która ma być platformą współpracy oraz dialogu i uzgodnień pomiędzy wszystkimi (wojewódzkim, powiatowym i gminnym) szczeblami samorządu województwa lubuskiego. Marszałek Polak zadeklarowała chęć współpracy z samorządowcami naszego województwa. Prezydent Kubicki podkreślił, że chciałby aby rada miała moc sprawczą, a głos samorządowców realnie się liczył.
Na spotkaniu ustalono, że uchwałę w sprawie powołania rady podejmie Zarząd Województwa, który następnie skieruje sprawę pod obrady Sejmiku. Rada, która ma być ciałem opiniująco-doradczym, będzie składała się z przedstawicieli gmin, powiatów oraz samorządu województwa. Marszałek Polak podkreśliła, że w naszym województwie brakuje okrągłego stołu samorządowego oraz że jest zwolennikiem wielkiej kompetencji samorządu. Prezydent Jacek Milewski uznał, że to krok w dobrym kierunku, ponieważ dialog powinien być trwałym elementem samorządowej codzienności.