W dniach 28 września, 30 września i 4 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Nowosolskim Domu Kultury odbył się cykl warsztatów strategicznych, których celem było opracowanie założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku.

Podczas warsztatów zespół do spraw opracowania strategii na bazie wyników diagnozy społecznej wypracował misję i wizję, a także określił cel główny i cele strategiczne. Wskazano również szereg działań, dzięki którym opracowane cele zostaną osiągnięte w kilkuletniej perspektywie.

Dzięki wytężonej pracy w grupach, zespół do spraw opracowania strategii stworzył solidną podstawę do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku.

Kolejnym etapem będzie finalne opracowanie strategii i jej przyjęcie przez Radę Miejską w Nowej Soli.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za dużą aktywność w spotkaniach!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty