Krzysztof Gonet przechodzi na emeryturę – dziękujemy za wspólne lata pracy! Prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent ds społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska oraz skarbnik miasta Izabela Piasta i sekretarz Alicja Choptowa-Rutkowska podziękowali panu Krzysztofowi za zaangażowanie oraz pracę w naszym urzędzie. Wszyscy życzymy dużo zdrowia i nowych wyzwań na emeryturze.