grupa ludzi siedzi wokoł stołów na sali konferencyjnej

Prezydent Miasta Nowa Sól rozpoczął proces opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2030, który przyczyni się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. W związku z chęcią zaangażowania szerokiej grupy interesariuszy do prac nad dokumentem zaprosił mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników oraz przedstawicieli administracji publicznej na warsztaty dotyczące budowania założeń do Programu. Uczestnikami warsztatów byli również członkowie grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej. Warsztaty odbyły się w dniu 13.06.2023 r. w Nowosolskim Domu Kultury. Przedmiotem warsztatów było omówienie problemów, jakie występują na obszarze rewitalizacji, identyfikacja lokalnych potencjałów, opracowanie założeń do celów i kierunków rewitalizacji, a także nakreślenie wizji obszaru rewitalizacji w 2030 roku.

Prace grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej realizowane są w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty