komunikat

Starosta Nowosolski informuje mieszkańców, że w związku z nadal trwającym stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie do odwołania udzielane będą zdalnie (telefonicznie) w godzinach trwania dyżuru w danym punkcie.
Informacja i zapisy na poradę we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00-13.30, tel. 790 227 119
W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie pracują.