3 czerwca 2022r. w Nowosolskim Domu Kultury odbyły się drugie konsultacje społeczne w ramach przygotowania diagnozy do Strategii rozwoju ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). W spotkaniu zorganizowanym przez stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto, przedsiębiorstwo Kreatus Sp. z o.o. z Bielska-Białej (wykonawca strategii), Urząd Miejski oraz Powiat Nowosolski uczestniczyły 24 osoby.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dużą aktywność w spotkaniu! Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020