Informujemy, że od 4 maja 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto (miasto Nowa Sól).
W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Nowa Sól – Miasto.
Termin naboru wniosków jest ciągły i potrawa do 30 kwietnia 2024 roku.
Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.
Dofinansowanie można będzie wykorzystać na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz na:
zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo
podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dofinansowaniem może zostać też objęty:
demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
Pamiętajmy jednak, że uzyskanie dofinansowania na wymianę okien i drzwi jest możliwe tylko pod warunkiem wymieniany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe!
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Poziomy dofinansowania zależne od dochodów:
do 30% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 15.000 zł
do 60% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 25.000 zł
do 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 37.500 zł
O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem dotacji mogą uzyskać informacje dot. otrzymania dofinansowania w budynku Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 12 (II piętro, pokój nr 220) w godzinach obsługi klientów:
poniedziałek: 7.30 – 16.30;
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30;
piątek: 7.30 – 14.30.
W tych samych godzinach można również uzyskać informację, dzwoniąc pod numer telefonu: 68 452 60 00 lub 68 452 60 87
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są TUTAJ