14 września 2023 r. rozpoczyna się ważny etap w procesie rewitalizacji Gminy Nowa Sól. To właśnie wtedy ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) na lata 2023-2030. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego udziału w tym procesie, ponieważ to szansa na kształtowanie przyszłości naszego miasta.
Gminny Program Rewitalizacji – Klucz do Rozwoju Miasta
Gminny Program Rewitalizacji jest kluczowym dokumentem, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych w danym obszarze miasta. Skoncentrowany jest na miejscach, gdzie występuje największe nasilenie negatywnych zjawisk, takich jak zaniedbane budynki, niska jakość życia czy brak atrakcyjności miejsca dla mieszkańców. Działania rewitalizacyjne, które zostaną uwzględnione w GPR, mają nie tylko na celu poprawę estetyki i funkcjonalności obszarów, ale także wpływają na poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnych.
Jednym z najważniejszych aspektów Gminnego Programu Rewitalizacji jest możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki temu programy rewitalizacyjne stają się bardziej dostępne i skuteczne, co przyczynia się do przyspieszenia procesu odnowy miejskich obszarów.
Konsultacje społeczne – Twoja szansa na wpływ
Konsultacje społeczne projektu GPR Gminy Nowa Sól odbędą się od 14 września 2023 r. do 14 października 2023 r. To okres, w którym każdy mieszkaniec, przedsiębiorca czy organizacja może wziąć udział w kształtowaniu przyszłości swojej okolicy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i wyrażania swoich opinii.
Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zgłaszania uwag i sugestii dotyczących projektu GPR. To doskonała okazja do wyrażenia swojego zdania na temat planowanych działań rewitalizacyjnych w Gminie Nowa Sól. Państwa wkład jest nieoceniony i pomoże w dopracowaniu dokumentu, który rzeczywiście odzwierciedli potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych.
Podsumowanie i dalsze kroki
Po zakończeniu konsultacji społecznych, zostanie sporządzona szczegółowa informacja podsumowująca ich przebieg. Dokument ten będzie zawierać dane dotyczące miejsca i czasu przeprowadzenia konsultacji, omówienie ich przebiegu oraz uwagi i sugestie zgłoszone przez uczestników.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz zainteresowane strony do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Razem możemy przyczynić się do stworzenia bardziej atrakcyjnego, zrównoważonego i rozwijającego się miasta, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł cieszyć się lepszą jakością życia.
Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu GPR Gminy Nowa Sól i do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu przyszłości naszego miasta!
Obwieszczenie o konsultacjach
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowa Sól
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Załącznik nr 2 do Zarządzenia