28 marca 2024 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Oglądaj ONLINE.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli za 2023 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku w Gminie Nowa Sól – Miasto.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2024 (3r).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041 (3WPF).
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III”.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 12. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w 2024 roku.
 13. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc luty 2024 r.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 15. Podsumowanie VIII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie obrad.