Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Miasta Nowa Sól w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól.

Sprawozdanie z konsultacji

Wyniki ankiet