Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto i Urząd Miejski w Nowej Soli zapraszają Mieszkańców Nowej Soli do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w procesie przygotowania Diagnozy strategicznej do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF)
Z korzyścią dla Mieszkańców przygotowujemy diagnozę Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Włącz się w dyskusję!
Aktywnie działaj, aby Tobie i Twoim bliskim w żyło się lepiej!
3 czerwca 2022 o godzinie 12:30 spotykamy się w Nowosolskim Domu Kultury przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49
W programie praca warsztatowa według ustalonego harmonogramu
(w zależności od liczb uczestników spotkania)

szczegóły w załączniku