tekst uwaga na tle żółtym i fioletowym

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Nowej Soli zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w ramach zadania
pn. „Prace remontowe renowacyjno- konserwatorskie w kościele św. Antoniego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 14”.

Decyzja konserwatora zabytków

Program działań przy zabytku

Formularz oferty
Zapytanie ofertowe