prezydent Jacek Milewski trzyma w prawej dłoni nowosolską kartę seniora. W tle drzewo.

Nowosolska Karta Seniora z numerem 2000 trafiła do pana Mieczysława, 63-letniego seniora. On, oraz wszystkie osoby które już wcześniej karty odebrały, może korzystać z pakietu ulg, rabatów i zniżek w Nowej Soli. Adresatami programu są seniorzy, za których uznaje się osoby na stałe zamieszkujące Nowej Soli, które ukończyły 60. rok życia. Program ruszył w kwietniu 2021 r. jego celami są między innymi poprawa jakości życia nowosolskich seniorów, zwiększenie dostępności dóbr kultury, sportu i rekreacji czy umożliwienie naszym seniorom rozwoju pasji i zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

Jak uzyskać kartę? To proste. Można to zrobić na dwa sposoby: drogą internetową oraz osobiście w urzędzie miejskim. Na miejskiej stronie internetowej www.nowasol.pl zakładka „sprawy społeczne” można pobrać wniosek – jest on także dostępny w punkcie podawczym na parterze UM. Zapraszamy także do wydziału spraw społecznych naszego urzędu, gdzie można otrzymać wyczerpujące informacje dotyczące Nowosolskiej Karty Seniora oraz wykaz punktów, w których honorowana jest karta.

Na zdjęciu: prezydent Jacek Milewski z kartą seniora numer 2000