W dniu  06.04 br.  w Centrum Aktywności Społecznej  odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej. Tym razem członkowie grupy pracowali nad formułą V Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, podsumowali również dotychczasowe „wspólne kolacje NGO” – spotkania przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych, mające na celu zintegrowanie środowiska nowosolskich NGO, na których grupa przeprowadziła konsultacje w zakresie przyszłych tematów na Forum.

Dziękujemy członkom grupy roboczej oraz organizacjom biorącym udział we ”wspólnych kolacjach NGO” za wspólną pracę na rzecz rozwoju miejskich organizacji pozarządowych.

Spotkania grupy roboczej ds. partycypacji społecznej organizowane są w ramach projektu Nowa Sól na społecznej fali realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty