NA GRAFICE JEST NAPIS : CYKL SZKOLEŃ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wzmocnienie procesów konsultacji społecznych to cel, który Miasto Nowa Sól stawia sobie wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w ramach rozpoczętego projektu „Nowa Sól na społecznej fali”. Przez najbliższe kilka miesięcy mieszkańcy, społecznicy, urzędnicy oraz radni będą wspólnie uczyć się i przeprowadzać modelowe konsultacje społeczne – właśnie rozpoczyna się nabór na drugi cykl szkoleń dotyczących konsultacji społecznych.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

Do udziału w szkoleniach w szczególności zapraszamy przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych, społeczników, mieszkańców miasta zainteresowanych sprawami społecznymi, nowosolskich radnych oraz urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Nowej Soli.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób.

Preferowane będą osoby, które zadeklarują udział w całym cyklu składającym się z 3 szkoleń, które poprowadzą trenerzy i praktycy konsultacji społecznych.

Tematy i terminy szkoleń:

  1. Wprowadzenie do konsultacji społecznych – 21 styczeń 2023 r.
  2. Jak przygotować i przeprowadzić konsultacje społeczne? – 25 luty 2023 r.
  3. Konsultacje społeczne w praktyce – 11 marzec 2023 r.

Czas trwania szkoleń: 9.30 – 16.30

Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Kasprowicza 12.

Jak się zgłosić?

Chęć udziału w cyklu szkoleń można zgłaszać do 20 stycznia 2023 r. telefonicznie pod nr  68 452 60 86 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zienkowicz@nowasol.pl

Co po szkoleniach?

Cykl 3 szkoleń jest wprowadzeniem do dalszych działań. Osoby, które wezmą udział w szkoleniach będą mogły dołączyć do grupy roboczej do spraw konsultacji społecznych, która zajmuje się przygotowaniem procesów konsultacyjnych. – Wspólnie z mieszkańcami i  społecznikami porozmawiamy m.in. o pomysłach na działania w ramach Centrum Aktywności Społecznej, pochylimy się nad Programem Aktywności Społecznej w CAS, zaprosimy do rozmów na temat przyszłych tematów na V Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych.

To jednak nie wszystko. Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” zakłada również szereg działań mających na celu wsparcie lokalnych wolontariuszy czy wzmocnienie nowosolskich organizacji pozarządowych m.in. poprzez organizację dedykowanych szkoleń czy Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Większość zaplanowanych działań jest realizowana przy współpracy z nowosolskim Centrum Aktywności Społecznej.

Pytania, informacje – osoby do kontaktu:

Urząd Miejski w Nowej Soli

Elżbieta Zienkowicz

zienkowicz@nowasol.pl

tel. 68 452 60 86

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Adam Szulczewski

a.szulczewski@fundacjacp.org

tel. 533 316 283