Szanowni Państwo, studenci Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, prowadzą badania naukowe na temat przyczyn wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Polski. Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach
ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane zostaną, jako
zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania analizy w postaci pracy naukowej. Ankieta składa się z 24 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożliwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

W imieniu zespołu badawczego: Justyna Skibińska, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica

Ankieta dostępna jest TUTAJ