Przez przejście dla pieszych przechodzi grupa młodych mężczyzn

W dniu wczorajszym (13 marca br.) grupa robocza ds. partycypacji społecznej wraz z prof. Mariuszem Kwiatkowskim, dr Dorotą Bazuń oraz studentami trzeciego roku socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego wyruszała w pierwszy spacer badawczy po terenie Nowej Soli.

Spacery badawcze (konsultacyjne) są wstępem do przygotowania Programu Aktywności Społecznej w CAS. Celem spaceru było ustalenie sposobów postrzegania Centrum Aktywności Społecznej przez mieszkańców, ustalenie istniejących i potencjalnych powiązań między CAS-em a innymi instytucjami w sąsiedztwie oraz poszukiwanie impulsów rozwojowych dla CAS-u w przestrzeni sąsiedzkiej.

W pierwszej kolejności grupa badawcza udała się do nowej hali widowiskowo-sportowej, gdzie wymieniła się spostrzeżeniami na temat CAS-u z rodzicami dzieci odbywających trening sportowy oraz kierownictwem obiektu. Następnym celem była biblioteka miejska, w której pracownicy opowiedzieli o wydarzeniach społecznych realizowanych przez tę instytucję dla mieszkańców miasta oraz o potencjalnej wspólnej współpracy z CAS-em. Ostatnim przystankiem było centrum przesiadkowe przy dworcu PKP, gdzie rozmawiano z osobami w kryzysie bezdomności. Przechodząc pomiędzy odwiedzanymi obiektami grupa badawcza zbierała informacje od napotkanych mieszkańców miasta na temat CAS. Na koniec nastąpiło krótkie podsumowanie wraz z wymianą spostrzeżeń oraz ustalenie celu i trasy kolejnego spaceru.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spacerze i  dużą aktywność, a mieszkańcom miasta za cierpliwość i chęć współpracy.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty