Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 roku”

Do 2 listopada trwają konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 roku” – kluczowego dokumentu regulującego współpracę finansową i pozafinansową miasta Nowej Soli ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

Dlatego zapraszamy nowosolskie organizacje pozarządowe do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym tego dokumentu. Podczas spotkania wspólnie zastanowimy się czy jego treść odpowiada aktualnym wyzwaniom i działaniom planowym do realizacji przez nowosolskie organizacje pozarządowe. Porozmawiamy o propozycjach, które pojawiły się podczas prekonsultacji programu współpracy we wrześniu br.

Spotkanie poprowadzi Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli, 2 listopada godz. 16.30.

Organizacje, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu mogą wypowiedzieć się w trwających konsultacjach w formie pisemnej lub elektronicznej do 2 listopada br. Szczegółowe informacje dotyczące projektu programu oraz formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli https://nowasol.pl/ngo/informacja/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-gminy-nowa-sol-miasto-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-w-2024-roku

Spotkanie konsultacyjne organizowane jest w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizowanego we współpracy przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum i Gminę Nowa Sól – Miasto.

#AktywniObywateleGranty