Tytuł szkolenia ABC projektu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie.

Dla kogo? Nowosolskie organizacje pozarządowe

Termin 25.10.2023 r. w godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli

Trener: Dominika Iwan

Program:

• od pomysłu do działania – cechy dobrego projektu

• podstawowe elementy projektu: diagnoza, cel, grupa docelowa, działania, rezultaty

• jak dobrze uzasadnić potrzebę realizacji projektu

• najczęściej popełniane błędy w zakresie określania celów i rezultatów

Liczba miejsc ograniczona do 20!

Zapraszamy!

Osoby do kontaktu:

Urząd Miejski w Nowej Soli

Kalina Patek

tel. 68 452 60 86

cas@nowasol.pl

Agata Fogel

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

tel. 533 316 288

a.fogel@fundacjacp.org

#AktywniObywateleGranty