W czwartek 27.10.2022 r. Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli. Celem powołania MRM jest przede wszystkim włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Głos młodych ludzi w naszym mieście będzie jeszcze bardziej słyszany.

Co dalej? Teraz statut zostanie przesłany do Wojewody Lubuskiego celem weryfikacji i publikacji. Następnie w szkołach ponadpodstawowych odbędą się spotkania konsultacyjno-informacyjne z młodzieżą (temat: idea Młodzieżowej Rady Miejskiej, omówienie jej kompetencji i roli w życiu mieszkańców), a następnie kolejny krok milowy: WYBORY do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Dziękujemy młodzieży za aktywny udział w pracach nad projektem statutu MRM! Jak zwykle jesteście niezawodni! 🙂

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty