Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Istotne jest to by już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania.Przykładów ratowania życia przez dzieci i młodzież nie brakuje. Co jakiś czas słyszymy o kolejnych małych bohaterach.

Nic nie zastąpi pracy z fantomem i zajęć z ratownikami medycznymi, którzy na co dzień pracują w systemie Ratownictwa Medycznego. Wiadomo, że najlepiej uczyć się praktycznie.

W poniedziałek 13 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II a następnie we wtorek 14 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli wzięli udział w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez ratowników medycznych ze Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych „Medyk”. Poza krótkim wykładem zajęcia miały formę praktycznych zajęć.

Dzieci ukończyły szkolenie z dużą dawką wiedzy praktycznej i świadomością, że w trudnych sytuacjach zagrażających życiu ludzkiemu dadzą sobie radę. To dzieci i młodzież najczęściej podejmują się udzielania pierwszej pomocy. Potwierdzają to lekarze i ratownicy medyczni, którzy po wezwaniu dojeżdżają na miejsce wypadku. Najczęściej ci młodzi ludzie wcześniej przechodzili kurs udzielania pierwszej pomocy. To pokazuje, że uczestnictwo w takich szkoleniach jest koniecznością.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty