Tego dnia w roku 1966 miał miejsce pierwszy udany przeszczep nerki przeprowadzony w Warszawie. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, promują wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz wzmacniają solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

Potrzeby zdrowotne w zakresie leczenia przeszczepieniem narządu (także tkanek i komórek) są duże. Na krajowej liście oczekujących na przeszczep stale rejestrowani są nowi biorcy. Tendencja jest wzrostowa, także z powodu niskiej zgłaszalności potencjalnych dawców narządów.

W związku z powyższym do końca lutego br., będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim (pokój 118), Oświadczenie Woli Dawcy Narządów (ilość oświadczeń jest ograniczona!). Każda osoba dorosła podpisująca takie oświadczenie, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom.

Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować!

Zapraszamy zatem mieszkańców miasta do pobierania oświadczenia, poinformowania najbliższych o swojej decyzji i noszenia go przy sobie w portfelu.

Oświadczenie można pobrać również w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku ze strony: http://www.poltransplant.pl/Download/ow_form_2010.pdf

2024 Dzień Transplantologa pismo