Parafialny Klub Sportowy Antoni z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Piłsudskiego 14 (nr w ewidencji UKS – 3) złożył dnia 01.12.2023 r. w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 571) ofertę dotyczącą realizacji w 2024 r. zadania publicznego pn. „Orszak Trzech Króli”.

Treść ogłoszenia: