Ciepłe Mieszkanie – drugi nabór

W związku z rozpoczęciem drugiego naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Miejski w Nowej Soli ogłasza wstępny nabór Mieszkańców miasta Nowa Sól, którzy byliby realnie zainteresowani udziałem w Programie.

Prosimy o wypełnienie ankiety, na podstawie której zostanie oszacowana wartość wniosku składanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Nowe progi Programu:

  • Podstawowy poziom dofinansowania (30%) – przy dochodach do 135 000 zł rocznie – to szansa na dotację do 16 500 zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.
  • Podwyższone dotacje (60%) przewidziano przy dochodach do 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2 651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego). Wówczas można starać się o 27 500 zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.
  • Najwyższe wsparcie (90%) otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 000 zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali mieszkalnych). Zakłada różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.
  • Do 350 000 zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 000 zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 000 zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 000 zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Beneficjenci końcowi to osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali.

Tak więc w nowym naborze o środki ubiegać się mogą również najemcy lokali gminnych oraz wspólnoty mieszkaniowe na odrębnych zasadach.

W przypadku chęci udziału w Programie należy wypełnić poniższą ankietę, w ramach wstępnego zgłoszenia. Wypełnioną ankietę należy złożyć w okienku podawczym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli do dnia 31 października 2023 r., pocztą lub elektronicznie na adres: ekologia@nowasol.pl.

Szczegółowe informacje o Programie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze lub w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli pod nr telefonu: 68 452 60 00; 68 452 69 87

Deklaracja nie stanowi zobowiązania do udziału w programie, a ma jedynie na celu zebranie informacji potrzebnych do oszacowania zapotrzebowania na środki.

Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie wniosku na właściwym formularzu, a uzyskanie dotacji nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Nowa Sól – Miasto środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Inwestycję będzie można rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie na właściwym formularzu i podpisaniu umowy z gminą.

Wzory deklaracji oraz ogłoszenie o naborze znajdują się w załącznikach poniżej.

Deklaracja przystąpienia do programu (osoby fizyczne)

Deklaracja przystąpienia do programu (wspólnoty)

Ogłoszenie o naborze w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Wykaz kosztów kwalifikowanych (osoby fizyczne)

Wykaz kosztów kwalifikowanych (wspólnoty)

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa