Zamówienia publiczne

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2018 – 2020 – nawierzchnie bitumiczne, z kostki kamiennej i betonowej.

Data publikacji: 6 sierpnia 2018


Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2018 – 2020 w zakresie nawierzchni bitumicznych,
nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) remonty i naprawy cząstkowe chodników o nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej,
b) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni z płyt ażurowych,
c) remonty i naprawy cząstkowe krawężników  i obrzeży,
d) remonty nawierzchni bitumicznej obejmujące ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o gr. 4 cm , frezowanie nawierzchni bitumicznej,
e) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-bitumicznymi,
f) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów,
g) regenerację i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym,
h) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni betonowych – naprawa pęknięć, wymiana masy w szczelinach wzdłużnych i poprzecznych,
i) regulacje studzienek, zaworów wodociągowych, gazowych,
j) osadzanie kratek wpustów ulicznych, włazów żeliwnych.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-7.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa