Zamówienia publiczne

Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Nowej Soli w latach 2017 – 2020.

Data publikacji: 10 lipca 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz czystości ulic, chodników i placów na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
a) część nr 1 – obejmująca bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej o powierzchni 124.395 m2 oraz czystości ulic, chodników i placów o powierzchni 94.119 m2 w północnej części Gminy Nowa Sól – Miasto,
b) część nr 2 – obejmująca bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej o powierzchni 73.937 m2 oraz czystości ulic, chodników i placów o powierzchni 71.078 m2 w południowej części Gminy Nowa Sól – Miasto.

3. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Termin składania ofert: 17 sierpnia 2017 do godz. 10:00.

Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: klik

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ pdf.

SIWZ z załącznikami nr 1-9.

Instrukcja wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokumnt Zamówienia)

Jedz-espd.xml.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1

Załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ nr 1 w formie edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn (jeden starszy, drugi młodszy) oraz dwie młode kobiety, są usmiechnięci. Nad nimi napis: narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli