Zamówienia publiczne

Budowa lokalnych centrów obsługi pasażerów w Gminach Kolsko, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Otyń i Siedlisko

Data publikacji: 30 listopada 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnych centrów obsługi pasażerów obejmująca wykonanie w trzynastu lokalizacjach m.in. prefabrykowanej wiaty przystankowej, wewnętrznej linii zasilającej energetycznej, zagospodarowanie terenu, montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, znaki drogowe), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych o łącznej powierzchni ca. 756 m2 oraz nawierzchni bitumicznej o powierzchni ca. 920 m2.
2. Lokalizacja lokalnych centrów obsługi pasażerów na terenie Gminy Kolsko (Kolsko przy ul. Piastowskiej, Konotop przy Pl. Powstańców Wielkopolskich), Gminy Nowa Sól – gmina wiejska (Kiełcz przy ul. Szkolnej, Przyborów przy ul. Nowosolskiej, Lubięcin przy drodze wojewódzkiej nr 315, Gminy Nowa Sól – Miasto (ul. Zielonogórska, ul. Chałubińskiego, ul. Przemysłowa, ul. Śląska (dawniej Ciepielowska), ul. Głogowska), Gminy Otyń (Otyń przy Cmentarzu Komunalnym) i Gminy Siedlisko (Siedlisko, przy drodze wojewódzkiej nr 321, Bielawy przy drodze wojewódzkiej nr 321) – woj. lubuskie.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załacznikami nr 1-7.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa