Zamówienia publiczne

Dokończenie rozbudowy ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.

Data publikacji: 20 czerwca 2018


Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli w ramach projektu pn. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego”. Roboty polegać będą na kontynuacji inwestycji prowadzonej przez wcześniejszego wykonawcę tj. firmę EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 310/312. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi o łącznej długości 0,581 km.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ wraz z załącznikami nr 1-8.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszienia.

Zmiana treści SIWZ nr 1.

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ nr 1.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa