Zamówienia publiczne

Dostarczenie 2 szt. fabrycznie nowych wózków inwalidzkich ręcznych z siedziskiem odciekowym oraz ich zmontowanie i wyregulowanie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania, przeszkolenie pracowników kupującego w obsłudze wózków, w ramach zadania inwestycyjne

Data publikacji: 25 sierpnia 2020


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 2 szt. fabrycznie nowych wózków inwalidzkich ręcznych z siedziskiem odciekowym oraz ich zmontowanie i wyregulowanie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania, przeszkolenie pracowników kupującego w obsłudze wózków, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli” 

Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU Z-01 do umowy niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Załączniki:

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa