Zamówienia publiczne

Dostarczenie 2 szt. fabrycznie nowych wózków inwalidzkich ręcznych z siedziskiem odciekowym oraz ich zmontowanie i wyregulowanie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania, przeszkolenie pracowników kupującego w obsłudze wózków, w ramach zadania inwestycyjne

Data publikacji: 25 sierpnia 2020


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 2 szt. fabrycznie nowych wózków inwalidzkich ręcznych z siedziskiem odciekowym oraz ich zmontowanie i wyregulowanie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania, przeszkolenie pracowników kupującego w obsłudze wózków, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli” 

Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU Z-01 do umowy niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Załączniki:

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn (jeden starszy, drugi młodszy) oraz dwie młode kobiety, są usmiechnięci. Nad nimi napis: narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli