Zamówienia publiczne

Dostarczenie fabrycznie nowej samojezdnej automatycznej maszyny czyszczącej szorująco-zbierającej, w pełni wyposażonej i gotowej do pracy

Data publikacji: 4 sierpnia 2020


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowej samojezdnej automatycznej maszyny czyszczącej szorująco-zbierającej, w pełni wyposażonej i gotowej do pracy, sprawdzenie poprawności jej funkcjonowania, przeszkolenie pracowników zamawiającego w jej obsłudze oraz dostarczenie dodatkowego wyposażenia”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli”.

Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU Z-01 do umowy niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Załaczniki:

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa