Zamówienia publiczne

Dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów klasy midi dla Gminy Nowa Sól – Miasto.

Data publikacji: 29 grudnia 2016


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych klasy midi, niskoemisyjnych; norma emisji spalin: minimum EURO 6, wraz z systemem zapowiadania przystanków, monitoringiem wizyjnym, systemem emisji reklam oraz systemem lokalizacji.

Termin wykonania zamówienia: do 30 maja 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. 

Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia): klik

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2016/S 251-462669

SIWZ z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Instrukcja wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)

JEDZ-espd.xml

Sprostowanie ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

Wyjaśnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ z dnia 16.01.2017 r.

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 6.02.2017r. wraz z załącznikiem nr 1 do wyjaśnień nr 2

Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 6.02.2017 r.

Wyjaśnienia nr 3 i zmiana nr 3 treści SIWZ z dnia 7.02.2017 r.

Sprostowanie nr 2017-OJS027-047549

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa