Zamówienia publiczne

Dostawa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem łączności bezprzewodowej na potrzeby projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

Data publikacji: 9 stycznia 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności bezprzewodowej dla 17 przystanków autobusowych położonych na terenie Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wykonanie instalacji kablowej zasilającej tablice przystankowe, fundamentu
i konstrukcji wsporczej dla 17 tablic przystankowych,
b) dostawę, montaż i instalację 17 sztuk czterowierszowych, dwustronnych, elektronicznych, fabrycznie nowych tablic informacyjnych wykonanych w technologii LED wraz z urządzeniami do komunikacji z serwerem (16 szt. na terenie miasta Nowa Sól, 1 szt. m. Kożuchów, woj. lubuskie),
c) dostawę i instalację oprogramowania użytkowego dla systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z licencjami,
d) dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja dedykowanych serwerów wraz z zestawem komputerowym,
e) uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
f) przeprowadzenie szkolenia pracowników operatora komunikacji miejskiej.
3. Lokalizacja tablic przystankowych systemu dynamicznej informacji pasażerskiej:
a) 16 tablic przy przystankach (zatokach autobusowych) w Nowej Soli:
1) ul. Chałubińskiego, przy szpitalu,
2) ul. Chałubińskiego, przy przychodni,
3) ul. Piłsudskiego, przy Urzędzie Miasta Nowa Sól,
4) ul. Piłsudskiego, przy ul. Witosa (wcześniej przy banku BPH),
5) ul. Piłsudskiego, przy Skwerze Sybiraków
6) ul. Piłsudskiego, przy ul. Wesołej,
7) ul. Kościuszki, przy ul. Kupieckiej.,
8) ul. Kościuszki, przy ZUS,
9) ul. Zielonogórska, przy ul. E. Plater,
10) ul. Staszica, przy ul. Matejki (wcześniej przy os. XXX lecia),
11) ul. Staszica, przy centrum handlowym Kaufland,
12) ul. Muzealna, przy ul. Wróblewskiego,
13) ul. Wrocławska, przy ul. Lipowej,
14) ul. Głogowska, przy pętli autobusowej,
15) ul. Towarowa, przy dworcu PKP,
16) ul. Wojska Polskiego, przy Sanepidzie.
b) 1 tablica przystankowej systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z instalacją zasilającą na ul. Traugutta w Kożuchowie, na terenie lokalnego centrum obsługi pasażerów w Kożuchowie (dworzec autobusowy).

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-8.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa