Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia warsztatu zajezdni autobusowej -część II – zbiorniki i pojemniki na płyny eksploatacyjne pojazdów.

Data publikacji: 5 marca 2018


1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej obejmująca zbiornik na płyn AdBlue oraz pojemniki i zbiorniki na płyny eksploatacyjne pojazdów.
2. Szczegółowy wykaz wyposażenia: – Zbiornik 1000 L AdBlue – 1 szt., – Pojemnik plastikowy – 1 szt., – Pojemnik plastikowy – 1 szt., – Zbiornik na olej – 10 szt., –
Zbiornik na olej – 2 szt, – Zbiornik na płyn do chłodnic – 4 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-4.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa