Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia warsztatu zajezdni autobusowej -część III – urządzenia do serwisowania ogumienia i transportu opon.

Data publikacji: 6 marca 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej obejmująca urządzeń do serwisowania ogumienia i transportu opon.
2. Szczegółowy wykaz wyposażenia: – urządzenie do demontażu opon autobusowych – 1 szt., – rozpieracz opon – 1 szt., – urządzenie do pompowania opon – 1 szt., – wózek do transportu opon autobusowych – 1 szt., wyważarka z podnośnikiem pneumatycznym – 1 szt., – kosz do pompowania kół autobusowych – 1 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załacznikami nr 1-4.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa