Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia warsztatu zajezdni autobusowej – część VI – bębnowy wyciąg spalin.

Data publikacji: 21 marca 2018


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż czterech sztuk bębnowego wyciągu spalin z napędem sprężynowym w pomieszczeniach warsztatu zajezdni autobusowej przy ul. Wielkopolskiej 23 w Nowej Soli.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1 do 4.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa