Zamówienia publiczne

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pod nazwą roboczą: „Budowa kompleksu całorocznego stoku narciarskiego w systemie bez-wodnym dla potrzeb nieruchomości „Górka Pana Jurka” zlokalizowanej na działce nr 169/2 przy ul. Południowej w Nowej Soli”

Data publikacji: 9 sierpnia 2023


Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2023 do godziny 11:00

Załączniki:

SWZ z załącznikami

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa