Zamówienia publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n. Budowa drogi gminnej – ul. Słonecznikowej w Nowej Soli.

Data publikacji: 25 października 2019


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa