Zamówienia publiczne

Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz dla potrzeb siedziby Straży Miejskiej.

Data publikacji: 13 lipca 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parteru budynku dworca PKP S.A. w Nowej Soli przy ul. Towarowej, z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz Straży Miejskiej, wykonanie drenażu opaskowego dookoła budynku oraz docieplenie ścian piwnic budynku, uzupełnienie malowania elewacji farbą silikatową w miejscach po robotach budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Budynek znajduje się w strefie wpisanej do rejestru zabytków o nr. L-375/A. Budynek dworca jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej.
3. Przebudowa dworca będzie polegała na gruntownym przystosowaniu parteru obiektu do nowych funkcji, przebudowie wejść do budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie i dociepleniu istniejących stropów, wykonaniu nowych aranżacji pomieszczeń oraz na wykonaniu wszystkich niezbędnych nowych instalacji. Obiekt będzie zaopatrywany w media z istniejących przyłączy wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
4. Dane podstawowe budynku dworca:
– powierzchnia użytkowa parteru pod przebudowę 489,44 m2,
– powierzchnia całkowita budynku 1678 m2,
– kubatura budynku objęta przebudową 1761 m3,
– kubatura całkowita 5940 m3,
– powierzchnia użytkowa pomieszczeń Centrum Obsługi Pasażerów 290,88 m2,
– powierzchnia użytkowa Straży Miejskiej 190,21 m2.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 kwietnia 2018 r.

6. Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załączniki nr 1-2 do SIWZ.

Załączniki nr 3-7 do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa