Zamówienia publiczne

Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 11 dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 22 marca 2022


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa