Zamówienia publiczne

Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 11 dla potrzeb uczniów
z niepełnosprawnościami – część 3 wymiana oporęczowania klatki schodowej nr 2.

Data publikacji: 9 grudnia 2022


plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa