Zamówienia publiczne

Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

Data publikacji: 29 września 2017


1. Przedmiot zamówienia jest remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej i ul. Dąbrowskiego, na działce o nr ewid. 352/3 w obrębie 0003.
2. Budynek szkoły został wybudowany około 1848 r. Budynek wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego.
Parametry techniczne budynku:
– powierzchnia zabudowy: 356 m2,
– ilość kondygnacji: 2+poddasze użytkowe,
– długość budynku od ul. Parafialnej: 68,80 m,
– długość budynku od ul. Dąbrowskiego: 14,40 m,
– długość budynku od podwórza szkolnego: 69,05 m,
– wysokość budynku: 14,50 m,
– wysokość od poziomu terenu do gzymsu: 8,20 m.
3. Zakres robót obejmuje:
– oczyszczenie elewacji z cegły klinkierowej;
– uzupełnienie detali architektonicznych i płaszczyzn ceglanych;
– wykonanie docieplenia elewacji tynkowanej we fragmentach tj. wykonanie ryzalitu na całej wysokości elewacji przy wejściu głównym do budynku szkoły oraz ryzalitu zlokalizowanego w elewacji od strony ul. Parafialnej przy oknach klatki schodowej,
– wprowadzenie nowych tynków na budynku;
– wykonanie kolorystyki elewacji budynku;
– wymianie i uzupełnieniu rur spustowych, rynien i opierzeń;
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych;
– uszczelnienie budynku w strefie przyziemia po zewnętrznym obrysie;
– utwardzenie terenu wokół budynku w miejscach, w których budynek nie posiada opaski;
– zmiany nachylenia istniejących płaszczyzn chodników, tak aby zapewnić odprowadzenie wody opadowej ze ścian budynku na chodnik, a nie na ściany fundamentowe;
– naprawę czap kominowych,
– renowację bramy wejściowej,
– założenie płytek gresowych na przedprożu i schodach w wejściu głównym.
4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 17 sierpnia 2018 r.
5. Termin składania ofert: do dnia 17 października 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-8.

SIWZ pdf.

 Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa