Zamówienia publiczne

Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego poprzez dobudowę budynku hali sportowej do budynku krytej pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gimnazjalnej w Nowej Soli.

Data publikacji: 26 czerwca 2020


ZP.271.15.2020

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-11.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 2.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 3.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 4.

Pliki DWG.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 5.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 6.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 7.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 8.

Załacznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ nr 8.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 9.

Załącznik nr 1 do wyjasnień i zmiany treści SIWZ nr 9 w formie edytowalnej.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 10.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 11.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 12.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Termin udzielania wyjaśnień

Obowiązek zamawiającego udzielania wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega, iż przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia.

Termin, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert w niniejszy postępowaniu przypada na dzień 9 lipca 2020 r.

W razie wpłynięcia wniosku o wyjaśnienie po ww. terminie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych daje zamawiającemu prawo udzielenia wyjaśnień albo pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa