Zamówienia publiczne

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Muzealnej 46 w Nowej Soli na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej.

Data publikacji: 27 lipca 2018


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Muzealnej 46 w Nowej Soli na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Inwentaryzacja budynku stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-8.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa