komunikat

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem diagnozy do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) firma Kreatus sp. z o.o. przeprowadziła konsultacje społeczne w gminie miejskiej Nowa Sól. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim 20 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00, wzięły udziały 23 reprezentanci poniższych instytucji:

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli
Park Technologiczny Interior w Nowej Soli
Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Soli
Urząd Miasta w Zielonej Górze
Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto”