Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” Urząd Miejski w Nowej Soli oraz Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zapraszają przedstawicieli nowosolskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na dwudniowe szkolenie pn.: Ochrona danych osobowych w ngo.

Termin: 8 listopada i 15 listopada, godz. 16:00-19:00.
Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli, ul. Kasprowicza 12.
Prowadząca: Urszula Giercarz.

Co na szkoleniu?
Dowiesz się:

co to są dane osobowe i dane wrażliwe?

obowiązki organizacji w zakresie przetwarzania danych osobowych,

konsekwencje naruszeń RODO,

jak stosować RODO w codziennej działalności organizacji?

rejestry przetwarzania danych osobowych,

klauzule informacyjne i zgody (praca na wzorach i przykładach).

Chęć udziału w szkoleniu proszę zgłaszać pod adresem e-mail zienkowicz@nowasol.pl lub telefonicznie pod numerem 68 452 60 86.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty