Monitorowanie Środowiska

Powiadomienia o stopniach zagrożenia

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Informujemy, że w dniu 25.04.2022 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu (ryzyko wystąpienia przekroczenia
średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10). Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r spowodowany emisją z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 roku istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 510 894, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informujemy, że w dniu 21.02.2022 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (I poziom ostrzegania): przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 21.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r spowodowany emisją z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

W związku z powyższym, ludność zamieszkująca obszar objęty ryzykiem wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, powinna postępować zgodnie z zaleceniami dostępnymi w załączniku.

logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa