Z dniem 5 listopada pełniącym funkcję prezydenta Miasta Nowa Sól został Maciej Jankowski. W środę 6 listopada wicewojewoda lubuski  Wojciech Perczak przywitał M. Jankowskiego w budynku Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalny UM Jacek Milewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko.

***
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył nominację do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Nowa Sól. Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył na to miejsce Macieja Jankowskiego, który będzie pełnił tę funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta.
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wnioskiem z dnia 22 października br., przekazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił o wyznaczenie Pana Macieja Jankowskiego do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Nowa Sól. Powołanie osoby pełniącej funkcję prezydenta uzasadnia fakt wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Nowa Sól, Pana Wadima Tyszkiewicza, wskutek wyboru na senatora w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych 13 października br.
– W imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego przekazuję akt wyznaczenia Pana z dniem 5 listopada 2019 roku do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Nowa Sól, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta. Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia przez te miesiące, które do wyborów zostały – powiedział w czasie wręczenia nominacji wojewoda Władysław Dajczak dodając, że Pan Maciej Jankowski jest gwarantem tego, że ta funkcja będzie pełniona właściwie.
Maciej Jankowski przez 2 lata pełnił funkcję burmistrza Kożuchowa, a przez 4 lata był posłem RP. Dodatkowo przez 8 lat pełnił funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

źródło: Wojewoda Lubuski

Zobacz także:

Kondolencje

Z wielkim żalem żegnamy Bronisława Malego, Radnego Rady Miejskiej w Nowej Soli, wspaniałego Przyjaciela i Trenera młodych sportowców. Odszedł Człowiek mądry, uczciwy i szlachetny. Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych dniach. Rodzinie oraz Najbliższym możemy jednak życzyć sił do zniesienia bólu i wyrazić nadzieję, że czas złagodzi poczucie straty.
Prezydent Nowej Soli Jacek Milewski
Wiceprezydent Natalia Walewska - Wojciechowska
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli Andrzej Petreczko wraz z Radnymi Rady Miejskiej 
 

Nie żyje Radny Bronisław Maly

Z wielkim smutkiem informujemy, że w nocy z 10 na 11 stycznia, zmarł Radny Rady Miejskiej Bronisław Maly.

Więcej…

Lokalny Program rewitalizacji miasta

W związku z trwającym w Nowej Soli procesem rewitalizacji serdecznie zapraszamy do zaangażowania się wszystkich mieszkańców w aktualizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowej Soli na lata 2016-2023”. Podjęte działania będę miały charakter partycypacyjny i aktywnie włączający nowosolan w opracowanie treści uaktualnionego LPR.

Więcej…