Z dniem 5 listopada pełniącym funkcję prezydenta Miasta Nowa Sól został Maciej Jankowski. W środę 6 listopada wicewojewoda lubuski  Wojciech Perczak przywitał M. Jankowskiego w budynku Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalny UM Jacek Milewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko.

***
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył nominację do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Nowa Sól. Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył na to miejsce Macieja Jankowskiego, który będzie pełnił tę funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta.
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wnioskiem z dnia 22 października br., przekazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił o wyznaczenie Pana Macieja Jankowskiego do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Nowa Sól. Powołanie osoby pełniącej funkcję prezydenta uzasadnia fakt wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Nowa Sól, Pana Wadima Tyszkiewicza, wskutek wyboru na senatora w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych 13 października br.
– W imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego przekazuję akt wyznaczenia Pana z dniem 5 listopada 2019 roku do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Nowa Sól, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta. Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia przez te miesiące, które do wyborów zostały – powiedział w czasie wręczenia nominacji wojewoda Władysław Dajczak dodając, że Pan Maciej Jankowski jest gwarantem tego, że ta funkcja będzie pełniona właściwie.
Maciej Jankowski przez 2 lata pełnił funkcję burmistrza Kożuchowa, a przez 4 lata był posłem RP. Dodatkowo przez 8 lat pełnił funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

źródło: Wojewoda Lubuski

Zobacz także:

Nowosolskie Targi Pracy

Nowosolskie Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się 19 listopada 2019 roku w Hali Sportowej CKZiU Elektryk w Nowej Soli (ul. Piłsudskiego 61), to szansa na poznanie lokalnego rynku pracy, nawiązanie kontaktów, a możne nawet na podjęcie ważnych życiowych decyzji dotyczących wyboru ścieżki zawodowej.

Więcej…

Maciej Jankowski pełni funkcję prezydenta Nowej Soli

Z dniem 5 listopada pełniącym funkcję prezydenta Miasta Nowa Sól został Maciej Jankowski. W środę 6 listopada wicewojewoda lubuski  Wojciech Perczak przywitał M. Jankowskiego w budynku Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalny UM Jacek Milewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko.

Więcej…

Spotkanie z Wojciechem Mannem

 27 listopada spotkanie z Wojciechem Mannem w Nowosolskim Domu Kultury. Miejscówki można odbierać w kasie NDK

Więcej…